1-9
קניות אחר, קניות
Unnamed Rd, Tamra, Israel
4.5  · ₪  · פתוח כעת
חנויות מצרכים וסופרמרקטים
Tamra, Israel
חנויות מצרכים וסופרמרקטים, עזרי יופי
Unnamed Road, Tamra, Israel
4.5  · +972 4-994-1562+972 4-994-1562  · פתוח כעת
קניות, כל המזון והמשקאות
Tamra, Israel
5.0   · פתוח כעת
כל המזון והמשקאות, מאפיות
Tamra, Israel
5.0  · +972 4-994-2144+972 4-994-2144  · פתוח כעת
חנויות מצרכים וסופרמרקטים
Tamra, Israel
4.5 
קניות, כל המזון והמשקאות
Unnamed Rd, Tamra, Israel
קניות אחר, קצבים
Tamra, Israel
מאפיות
شارع المدرسة الزراعية
1-9