מסעדות של המזרח הרחוק ב באר שבע

1-10
מסעדות של המזרח הרחוק, מסעדות
Kakal St 58, Beersheba, Israel
4.5  · ₪₪ · +972 8-627-8865+972 8-627-8865
www.rol.co.il
מסעדות מרקים, מסעדות של המזרח הרחוק
Alexander Yannai St 14, Beersheba, Israel
4.5  · ₪ · +972 8-632-5552+972 8-632-5552
מסעדות מקסיקניות, מסעדות של המזרח הרחוק
Kakal St 43, Beersheba, Israel
www.mexicani.co.il
מסעדות של המזרח הרחוק, מסעדות של אוכל מהיר
Mivtsa Nakhshon St 60, Beersheba, Israel
www.hapara.co.il
מסעדות של המזרח הרחוק, מסעדות אמריקאיות
Herzl St 21, Be'er Sheva, Israel
מסעדות של המזרח הרחוק, מסעדות
דרך חברון 21, Beersheba, Israel
מסעדות של המזרח הרחוק, מסעדות
מתחם תחנת דלק פטרול, Derekh Hebron 30, Beersheba, Israel
4.0  · ₪ · +972 8-620-9280+972 8-620-9280
מסעדות של המזרח הרחוק, מסעדות
Yitzhack I. Rager Blvd 24, Be'er Sheva, Israel
4.0  · ₪₪
מסעדות של המזרח הרחוק
שד' רגר יצחק 142, Be'er Sheva, Israel
4.0  · ₪₪ · +972 8-620-9849+972 8-620-9849
מסעדות לטיניות, מסעדות מקסיקניות
אוניברסיטת בן גוריון בניין 35 החדש
5.0  · ₪ · +972 8-644-3066+972 8-644-3066
www.mexicani.co.il