בתי כנסת ב באר שבע

1-10
דת, בתי כנסת
The Lubavicher Rebbe Lane 2, Beersheba, Israel
www.beer7.org
דת, בתי כנסת
Mish'ol Ofarim 7, Beersheba, Israel
4.5 
דת, בתי כנסת
Be'er Sheva, Israel
דת, בתי כנסת
Be'er Sheva, Israel
4.5 
דת, בתי כנסת
Be'er Sheva, Israel
4.5 
דת, בתי כנסת
Be'er Sheva, Israel
4.5 
דת, בתי כנסת
Be'er Sheva, Israel
4.5 
בתי כנסת
HaTsvi St 129, Beersheba, Israel
5.0 
דת, בתי כנסת
Be'er Sheva, Israel
4.5 
דת, בתי כנסת
Be'er Sheva, Israel
4.5