השכלה ב קידומת 15 מכלן

1-10
השכלה תרבותית
Keizerstraat 3, 2800 Mechelen, Belgium
www.cultuurcentrummechelen.be
השכלה
Schrieksebaan 153A, 3140 Keerbergen, Belgium
4.0  · €€ · +32 15 15 14 00+32 15 15 14 00  · פתוח כעת
www.vaarschool.be
השכלה, השכלה אחר
Vinkenstraat 5, 2018 Antwerpen, Belgium
www.vab.be
בתי ספר יסודיים ותיכונים, השכלה
Louizastraat 3, 2800 Mechelen, Belgium
www.goshil.be
השכלה תיכונית, השכלה אחר
Melaan 3/5, 2800 Mechelen, Belgium
conservatorium.mechelen.be
השכלה אחר, חינוך גופני
Lintseheide 67, 2570 Duffel, Belgium
demustang.be
השכלה תיכונית, דת
Gemeenteplein 1-5, 3140 Keerbergen, Belgium
5.0  · € · +32 15 51 10 35+32 15 51 10 35
www.smiks.be
השכלה אחר, חינוך גופני
Heuvelstraat 24, 2220 Heist-op-den-Berg, Belgium
4.0  · €€ · +32 15 63 85 63+32 15 63 85 63
www.decavalerie.be
השכלה אחר, השכלה תרבותית
Minderbroedersgang 5, 2800 Mechelen, Belgium
www.academiemechelen.be
השכלה תיכונית, השכלה
Vaartdijk 86, 2800 Mechelen, Belgium
www.crescendo-cvo.be