דימונה | מיקודים | אזורי חיוג

מיקוד מידע אודות דימונה

מיקודים ביישוב דימונה

מיקוד עיר מחוז מינהלי ארץ או מחוז מספר התושבים בעיר אזור זמן שעה זמן UTC
86100 דימונה מחוז הדרום ישראל 33558 שעון ישראל 23:34 שבת UTC+03
86101 דימונה מחוז הדרום ישראל 33558 שעון ישראל 23:34 שבת UTC+03
86103 דימונה מחוז הדרום ישראל 33558 שעון ישראל 23:34 שבת UTC+03
86104 דימונה מחוז הדרום ישראל 33558 שעון ישראל 23:34 שבת UTC+03
86106 דימונה מחוז הדרום ישראל 33558 שעון ישראל 23:34 שבת UTC+03
86107 דימונה מחוז הדרום ישראל 33558 שעון ישראל 23:34 שבת UTC+03
86109 דימונה מחוז הדרום ישראל 33558 שעון ישראל 23:34 שבת UTC+03
86110 דימונה מחוז הדרום ישראל 33558 שעון ישראל 23:34 שבת UTC+03
86112 דימונה מחוז הדרום ישראל 33558 שעון ישראל 23:34 שבת UTC+03
86113 דימונה מחוז הדרום ישראל 33558 שעון ישראל 23:34 שבת UTC+03
86114 דימונה מחוז הדרום ישראל 33558 שעון ישראל 23:34 שבת UTC+03
86116 דימונה מחוז הדרום ישראל 33558 שעון ישראל 23:34 שבת UTC+03
86117 דימונה מחוז הדרום ישראל 33558 שעון ישראל 23:34 שבת UTC+03
86119 דימונה מחוז הדרום ישראל 33558 שעון ישראל 23:34 שבת UTC+03
86130 דימונה מחוז הדרום ישראל 33558 שעון ישראל 23:34 שבת UTC+03
עמוד 1