דימונה | מיקודים | אזורי חיוג

מיקוד מידע אודות דימונה

מיקודים ביישוב דימונה

מיקוד עיר מחוז מינהלי ארץ או מחוז מספר התושבים בעיר אזור זמן שעה זמן UTC
86100 דימונה מחוז הדרום ישראל 33558 שעון ישראל 15:25 יום א׳ UTC+03
86101 דימונה מחוז הדרום ישראל 33558 שעון ישראל 15:25 יום א׳ UTC+03
86103 דימונה מחוז הדרום ישראל 33558 שעון ישראל 15:25 יום א׳ UTC+03
86104 דימונה מחוז הדרום ישראל 33558 שעון ישראל 15:25 יום א׳ UTC+03
86106 דימונה מחוז הדרום ישראל 33558 שעון ישראל 15:25 יום א׳ UTC+03
86107 דימונה מחוז הדרום ישראל 33558 שעון ישראל 15:25 יום א׳ UTC+03
86109 דימונה מחוז הדרום ישראל 33558 שעון ישראל 15:25 יום א׳ UTC+03
86110 דימונה מחוז הדרום ישראל 33558 שעון ישראל 15:25 יום א׳ UTC+03
86112 דימונה מחוז הדרום ישראל 33558 שעון ישראל 15:25 יום א׳ UTC+03
86113 דימונה מחוז הדרום ישראל 33558 שעון ישראל 15:25 יום א׳ UTC+03
86114 דימונה מחוז הדרום ישראל 33558 שעון ישראל 15:25 יום א׳ UTC+03
86116 דימונה מחוז הדרום ישראל 33558 שעון ישראל 15:25 יום א׳ UTC+03
86117 דימונה מחוז הדרום ישראל 33558 שעון ישראל 15:25 יום א׳ UTC+03
86119 דימונה מחוז הדרום ישראל 33558 שעון ישראל 15:25 יום א׳ UTC+03
86130 דימונה מחוז הדרום ישראל 33558 שעון ישראל 15:25 יום א׳ UTC+03
עמוד 1